פוליסה לנזקי גוף מבית "כלל ביטוח", מכסה נזק גוף שנגרם לנהג ולזולת אשר נפגעו כתוצאה משימוש שאינו תחבורתי בכלי הרכב.
גם אם החוק אינו דורש, ההגיון והסיכון הכלכלי מכתיבים: אין להשתמש ברכב ללא ביטוח תקף לנזקי גוףלמי מיועדת הפוליסה?

  • לכל מי שמחזיק ברכב שאינו פרטי ומשתמש בו שימוש שאינו תחבורתי. כלומר: הפוליסה מיועדת רק למקרים שאינם מכוסים ע"י ביטוח חובה
ביטוח רכב
פוליסת ביטוח לנזקי גוף כוללת כיסוי בגין:
 
  • מוות או נכות קבועה של הנהג או משתמש אחר ברכב, עקב השימוש ברכב.
  • נזק גוף הנגרם לצד ג' באחריות המבוטח (לפי פקודת הנזיקין) עקב שימוש ברכב.
  • תשלום תגמולי הביטוח מותנה בכך שביטוח חובה אינו חל על נסיבות המקרה.

לרכישת פוליסת ביטוח רכב מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.