שינוי מסלול השקעה - פנסיה

*בחר קרן פנסיה לשינוי מסלול:
לא נמצאה קרן פנסיה לשינוי מסלול
** מעבר למסלול כללי תתאפשר רק במידה והיית עמית במסלול זה ביום 31/12/2015
** לידיעתך, שינוי מסלול ההשקעה יתבצע הן עבור היתרה הצבורה הקיימת והן עבור ההפקדות החדשות בחשבון

העלאת מסמכים

עבור שינוי מסלול השקעה ברכיב הפיצויים של כספים שהופקדו בקרן, יש צורך באישור חתום על ידי המעסיק של המעסיקים הבאים:
{{item.CompanyName}}
להורדת הטופס לחץ כאן
** שינוי מסלול ההשקעה לרכיב כספי הפיצויים יתבצע בכפוף לאישור המעסיק, למעט במקרה בו כספי הפיצויים שוחררו לטובת העמית

דואר אלקטרוני

להשלמת התהליך יש למלא את כתובת דוא"ל (כתובת הדוא"ל תשמש לשליחת מייל אודות הפנייה שנפתחה).

דוא''ל
{{txtEmailValidity = pensionChangeRouteForm.txtEmail.$invalid && (pensionChangeRouteForm.$submitted || pensionChangeRouteForm.txtEmail.$touched);''}}
דוא''ל אינו תקין

הצהרות

*הרייני מאשר כי בחירת המסלול נעשתה על פי בחירתי הבלעדית וידוע לי כי הביצוע הנ"ל כפוף לכל האמור בתקנון הקרן כפי שיהיה מעת לעת.
ההצהרה חובה
אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי וזאת במקום באמצעות הדואר.
{{ErrorMessage}}
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter

קישורים מרכזיים באתר