קופות פיצויים ודמי מחלה

קופה מרכזית לפיצויים, היא קופה המיועדת למעסיקים לצורך צבירת
כספי פיצויים לעובדים. הפקדה של כספי פיצויים בקופה כללית
לפיצויים מאפשרת למעסיק צבירה הדרגתית של הכספים ויכולת
תשלום
פיצויים לעובד בכל זמן נתון. הפקדות אלה מהוות הוצאה
מוכרת לצרכי מס הכנסה. בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל
אושרו ההפקדות
לקופות אלו עד לסוף שנת 2010 ורק בגין
עובדים שהועסקו
אצל המעסיק בשנת 2007. לכלל גמל מגוון
קופות מרכזיות לפיצויי פיטורין המותאמים לדרישותיך כמעסיק

קופות פיצויים

היעדרות העובדים עקב מחלה, עשויה לעלות לך, המעביד, כסף רב. "כלל מרכזית לדמי מחלה" מבית "כלל פנסיה וגמל", הינה קופה אשר ייעודה צבירת כספים לתשלום דמי מחלה אשר משולמים בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה של משרד האוצר, ע"י המעביד לעובדיו
קידוד מוצר: 512244146-00000000000892

קופת פיצויים מרכזית המתאימה למעוניינים בקופה סולידית, ללא מניות. עיקר השקעתה באג"ח מדינה ובאג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק). הקופה מתופעלת בבנק לאומי.
קידוד מוצר: 512244146-00000000000152
נכסי הקופה מושקעים באג"ח מדינה, אג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק), מניות ונכסים אלטרנטיביים- הן בארץ והן בחו"ל.
הקופה מתאימה למעסיקים המעוניינים בקופה מרכזית לפיצויים, גדולה ויציבה לאורך זמן.
הקופה מתופעלת בבנק לאומי.
קידוד מוצר: 512244146-00000000000239
קופת הפיצויים המרכזית הגדולה בישראל. 
נכסי הקופה מושקעים באג"ח מדינה, אג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק), מניות ונכסים אלטרנטיביים- הן בארץ והן בחו"ל.
הקופה מתופעלת בבנק לאומי.
קידוד מוצרים: 512244146-00000000000241
קופה מרכזית לפיצויים המתאימה למעסיקים המעוניינים בהשקעה בקופה מרכזית לפיצויים- גמישה. משקיעה באג"ח מדינה, אג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק), מניות ונכסים אלטרנטיביים- הן בארץ והן בחו"ל.
הקופה מתופעלת בבנק לאומי.
קידוד מוצר: 512244146-00000000000727
קופה מרכזית לפיצויים המתאימה למעסיקים המעוניינים בקופה מרכזית לפיצויים- דינאמית.
משקיעה באג"ח מדינה, אג"ח קונצרני (תוך שמירה על ממוצע דירוגים גבוה באפיק), מניות ונכסים אלטרנטיביים- הן בארץ והן בחו"ל.
קידוד מוצר: 512244146-00000000000219

אין לראות באמור לעיל משום המלצה ו/ או ייעוץ ו/ או שיווק ו/או תחליף לקבלת לייעוץ פנסיוני מידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם.