הנתונים תקפים לתאריך  30/03/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

פירוט תשואות וסך נכסים - קופות גמל

תשואות - קרנות פנסיה

מרכיבי תשואה