תאריך הדפסה  26/05/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

פירוט תשואות וסך נכסים - קופות גמל

תשואות - קרנות פנסיה

מרכיבי תשואה