הנתונים תקפים לתאריך  25/04/2014
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

פירוט תשואות וסך נכסים - קופות גמל

תשואות - קרנות פנסיה

מרכיבי תשואה - קופות גמל

מרכיבי תשואה - קופה לדמי מחלה

מרכיבי תשואה - קופות פיצויים

מרכיבי תשואה - קרנות השתלמות

מרכיבי תשואה - קרנות פנסיה