אופן הפניה לממונה על פניות הציבור - כלל פנסיה וגמל

 

בדואר:

הגב' ארית שני-טל, עו"ד

 

הממונה על פניות הציבור
"קבוצת כלל"

ת.ד. 37070
תל אביב 6136902

 

בטלפון: 077-6387767

בפקס: 077-6383495

או באמצעות המייל: TlunotHatz@clal-ins.co.il    
 


 

אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. ציון מספר פוליסה רלוונטית ושם סוכן.
ג. ציון מספר תביעה עם ציון תאריך אירוע.
ד. תיאור פרטי הפנייה.
ה. צירוף אסמכתאות תומכות.