חברי דירקטוריון חברה ממוזגת

 • כהן איזי, יו"ר הדירקטוריון
 • לוינשטיין איריס, דח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ 
 • ניר איילת, דח"צ
 • לוי אורי
 • ארנסט משה
 • כהן טל


מתכנסת 8 פעמים בשנה

 

חברי ועדת ביקורת חברה ממוזגת

 • ברזילי דרור, דח"צ
 • לוינשטיין איריס, דח"צ 
 • ניר איילת, דח"צ
 • לוי אורי
   

מתכנסת 6 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות

 • יונתן עירוני, יו"ר הועדה, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ  
 • דן וייס, נח"צ 

 

מתכנסת אחת לשבועיים