מדריך פנסיה לשכיר - הטבות המס לעמית שכיר

הטבות המס לעמית שכיר

בהפקדות לתכנית הפנסיה ייהנה שכיר מזיכוי מס מרבי בשיעור של 35% על הפקדותיו בקרן ועד לתקרה המזכה.
שכיר שמעסיקו מפקיד עבורו לפנסיה, יכול לבצע על רכיבי שכר לא פנסיוניים (שעות נוספות, פרמיות) הפקדה נוספת של עד 16% מהכנסתו הנוספת ולקבל הטבת מס בצורת ניכוי וזיכוי כלומר, הקטנת ההכנסה החייבת במס על פי המס השולי וכן החזר מס בהתאמה.

אם המעסיק אינו מפקיד עבור העובד לפנסיה, יכול העובד להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה כעמית שכיר ללא הפקדות מקבילות ממעסיקו ואז ייהנה ממגוון הטבות מס: גם כהחזר מס (זיכוי) וגם הקטנת ההכנסה החייבת במס (ניכוי).

הטבות המס לעמית שכיר
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter