מדריך פנסיה לעצמאי - עיקרי התכנית לעצמאים

עיקרי התכנית לעצמאים

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מ"קבוצת כלל" דואגת להעניק לך העצמאי את הפתרון הפנסיוני המשתלם ביותר.


החיסכון בקרן הפנסיה מעניק לעצמאי ולבני משפחתו פתרון כלכלי, הגנה ושקט נפשי בכל אחד משלושת המצבים הבאים:

  • מיום הגעת העמית לגיל פרישה יקבל באופן קבוע קצבה חודשית עד סוף חייו במסגרת פנסיית זקנה.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה יקבל העמית פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).
  • במקרה של פטירה תשולם פנסיית שארים לבן /בת הזוג ולילדים (עד הגיעם לגיל 21).

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מציעה לעצמאי תכנית פנסיה ייחודית במטרה להתאים את מאפייני החיסכון הפנסיוני לצרכיו הייחודיים של עוסק עצמאי:

 

1. גמישות באופן התשלום - העברת תשלומים לקרן באמצעות הוראת קבע או בהפקדה ישירה לקרן, באופן שוטף.
2. מגוון אפשרויות הפקדה - אפשרות בחירה בין הפקדה חודשית לבין הפקדה רבעונית.

3. הטבות מס ושמירה על רצף זכויות ביטוחיות מלא!

אפשרות ייחודית להפקדה אחת לשנה לקראת סוף שנת המס, אשר תאפשר לעמית ליהנות מההטבות הבאות:

  • הטבות מיסוי מרביות בהתאם לתקנות מס הכנסה סעיף 45 ו-47 לפקודת מס הכנסה.

4. קביעת ההכנסה הקובעת לפנסיית נכות ושאירים - ההכנסה הקובעת לפנסיית נכות ושאירים לעמית עצמאי, תחושב בהתאם לחלוקת ההפקדות בגין חודשי התשלום ב-16.5%.

עיקרי התכנית לעצמאים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter