מדריך פנסיה לעצמאי - הטבות המס לעמית עצמאי

הטבות המס לעמית עצמאי

עצמאי המפקיד לקרן הפנסיה "כלל פנסיה" עד 16.5% מהכנסתו עד תקרת הכנסה של 17,200 ש"ח, יכול ליהנות מהחזרי מס של עד 50% (כולל ביטוח לאומי ומס בריאות) מהפקדותיו לקרן לפי הפירוט שלהלן:


1.עד 7% מהכנסתו יזכה את העצמאי בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס), על פי המס השולי של העצמאי.
2.עד 5% מהכנסתו יזכה את העצמאי בזיכוי (החזר מס) של 35%.
3.עבור הפקדות נוספות של עד 4% מהכנסתו (מעבר ל-12% כאמור) יוענק לעצמאי ניכוי נוסף.
4.השכר המבוטח של עצמאי בקרן לקביעת זכויותיו הביטוחיות יחושב ע"פ חלוקת הפרמיה החודשית ב-16.5%.

הטבות המס לעמית עצמאי
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter