מידע למעסיק - יתרונות "כלל פנסיה" לעצמאים

יתרונות "כלל פנסיה" לעצמאים

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מעניקה מגוון יתרונות ייחודיים לעצמאים:

  • תוכנית פנסיה מקיפה, המותאמת באופן מלא לצרכיו של העצמאי, מאפייני הכנסתו ואופי עבודתו.
  • החיסכון הפנסיוני ב"כלל פנסיה" מעניק ניצול מקסימאלי של הטבות המס לעצמאי.
  • לרשותה של "כלל פנסיה" עומדות יכולותיה של "קבוצת כלל" בכל הנוגע ליצירת פתרונות פרישה ייחודים ולהרחבת היקף הכיסויים הביטוחיים הכלולים במוצריה של "כלל פנסיה".
  • "כלל פנסיה" מציגה יציבות כלכלית עם מעל 730,000 עמיתים והון צבור של כ-40 מיליארד ש"ח*.
  • "כלל פנסיה" מציגה לאורך שנים תשואות מהגבוהות בענף בסטיות תקן נמוכות, המבטיחות לעמיתים בטחון כלכלי לאורך זמן.
  • "כלל פנסיה" מציגה תוכנית פנסיה משופרת המאפשרת התאמת מסלול הפנסיה לעמית מתוך מגוון מסלולים, מבחר מסלולי השקעה לכספי העמית בקרן, הטבות בקבלת פנסיית הנכות, שמירה אוטומטית על זכויות פנסיוניות בעת הפסקת תשלומים ועוד.
  • "כלל פנסיה" מעניקה לעמיתי הקרן שירות הלוואות ייחודי ללא תלות בחשבון העמית בבנק.

* נכון לתאריך 31.12.16.

יתרונות "כלל פנסיה" לעצמאים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter