מדריך פנסיה לשכיר - יתרונות לעמית שכיר בקרן "כלל פנסיה"

יתרונות לעמית שכיר בקרן "כלל פנסיה"

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מציעה לך תכנית פנסיה מקיפה המתאימה לעובדים שכירים או מנהלים המצטרפים לקרן הפנסיה במסגרת מקום עבודתם.

 

החיסכון בקרן הפנסיה מעניק לעובד השכיר ולבני משפחתו פתרון כלכלי, הגנה ושקט נפשי בכל אחד משלושת המצבים הבאים:

  • מיום הגעת העמית לגיל הזכאות יקבל באופן קבוע קצבה חודשית עד סוף חייו במסגרת פנסיית זקנה.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה יקבל העמית פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).
  • במקרה של פטירה תשולם פנסיית שארים לבן/בת הזוג ולילדים (עד הגיעם לגיל 21).

"כלל פנסיה" מעניקה לציבור השכירים בישראל, מגוון רחב ומלא של פתרונות ביטוח פנסיוניים מתקדמים, המלווים במערכת שירות אישית ואיכותית.

 

  • לרשותה של "כלל פנסיה" עומדות יכולותיה של "קבוצת כלל" בכל הנוגע ליצירת פתרונות פרישה ייחודים ולהרחבת היקף הכיסויים הביטוחיים הכלולים במוצריה של "כלל פנסיה".
  • "כלל פנסיה" מאפשרת ניצול מקסימאלי של הטבות המס לשכיר.
  • "כלל פנסיה" מציגה יציבות כלכלית עם מעל ל-730,000 עמיתים והון צבור של כ-40 מיליארד שקלים*.
  • "כלל פנסיה" מציגה לאורך שנים תשואות מהגבוהות בענף בסטיות תקן נמוכות, המבטיחות לעמיתים בטחון כלכלי לאורך זמן.
  • "כלל פנסיה" מציגה תוכנית פנסיה משופרת המאפשרת התאמת מסלול הפנסיה לעמית מתוך מגוון מסלולים, מבחר מסלולי השקעה לכספי העמית בקרן, הטבות בקבלת פנסיית הנכות, שמירה אוטומטית על זכויות פנסיוניות בעת הפסקת עבודה ועוד.
  • "כלל פנסיה" מעניקה לעמיתי הקרן שירות הלוואות ייחודי ללא תלות בחשבון העמית בבנק.

* נכון לתאריך 31.12.16.

יתרונות לעמית שכיר בקרן "כלל פנסיה"
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter