מדריך פנסיה לשכיר - תשלומים לקרן עבור עמית שכיר

תשלומים לקרן עבור עמית שכיר

להלן שיעורי התשלום החודשי המקובלים לתוכנית קרן פנסיה מקיפה בכפוף לתקנות מס הכנסה, הסכמים והוראות האוצר:


שכיר - הפקדות לתגמולים בשיעור של בין 5% ל- 7%.
מעסיק - הפקדות לתגמולים בשיעור של בין 5% ל- 7.5% ופיצויים בשיעור שבין 6% ל- 8.33%.

 

גם אם המעסיק מפקיד רק 5% לתגמולים, העובד רשאי להגדיל את שיעור הפקדתו בקרן עד ל- 7% ולהגדיל את חסכונו לפנסיה.

 

סך כל ההפקדות לקרן מעסיק ועובד יחד, לא יעלו על 22.83% מהשכר או 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, לפי הנמוך מביניהם.
בהתאם לחוק פנסיית חובה החל מיום 1.1.08 מחוייב המעסיק להפרשות כדלקמן:

 

החל מיום..ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.83%

0.83%

0.83%

2.50%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.50%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

1.1.2016

6.25%

5.75%

6%

18%

1.1.2017

6.5%

6%

6%

 18.5%

 

  • ההפרשות כאמור יחולו במידה ואין לעמית הסדר פנסיוני מיטיב אחר ואינו כפוף להסכם קיבוצי או צו הרחבה שמחייב הפרשות גבוהות יותר.
תשלומים לקרן עבור עמית שכיר
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter