"למחזר זה עוזר": כיצד למחזר את המשכנתא בצורה הטובה ביותר

"למחזר זה עוזר": כיצד למחזר את המשכנתא בצורה הטובה ביותר

זוגות רבים אשר נטלו משכנתא לפני שנים ספורות, מסתכלים בקנאה על מכריהם, אשר זוכים לקבל עתה משכנתאות בריבית נמוכה משמעותית. חלקם ממהרים לבנק בכדי לבצע "מיחזור משכנתא" - נטילת משכנתא חדשה ו"אטרקטיבית" במקום הישנה אשר "עולה ביוקר". מדובר אכן במהלך, אשר לעתים עשוי לחסוך מאות שקלים בכל חודש. אולם, שכרם של הפזיזים יוצא לעתים בהפסדם. מדריך קצר למיחזור יעיל של משכנתא

 

מאת: קובי קלמן, סגן מנהל כללי, כלל מימון משכנתאות

 

"מיחזור משכנתא" הינו הליך שבו לקוח שנטל משכנתא, בוחר ליטול הלוואה חדשה, המפחיתה את גובה הריבית שהוא משלם ועימה גם את ההחזר החודשי. הדבר נעשה, בעיקר, במקרים שבהם יורדת הריבית במשק בצורה משמעותית, בהשוואה לזו שהיתה נהוגה במועד נטילת ההלוואה.
הליך זה מיועד לסוגים רבים של לווים - למי שרוצה לקצר או לשנות את פריסת התשלומים שלו, למי שחש שהוא משלם ריבית גבוהה מדי, או עבור אנשים אשר מעוניינים להתאים את המשכנתא למצבם הכלכלי העכשווי. על כן, הוא מתאים הן לזוגות צעירים אשר נטלו את המשכנתא בשנים האחרונות והן לזוגות בגיל פרישה, שחתמו על מסמכי ההלוואה לפני שנים ארוכות.


המשבר הכלכלי הנוכחי, אשר גרר אחריו מיתון הולך ומעמיק, הוביל את בנק ישראל להוריד את הריבית במשק בצורה משמעותית. תוך שנה, צנחה הריבית מרמה של 4.25% ל-0.5% בלבד. כפועל יוצא, ירדו שיעורי הריבית על המשכנתאות בצורה ניכרת. על כן, זוגות רבים רואים במצב הקיים בבחינת "חלון הזדמנויות" ופונים אל הבנקים במטרה לבצע מיחזור של המשכנתא. למרות שמדובר בפיתרון אטרקטיבי, חשוב לזכור כי הוא כרוך בעלויות מסויימות ולכן חשוב לוודא בטרם הביצוע כי עלותו נמוכה אכן מהרווח העתידי הצפוי.

 

על שלושה דברים המיחזור עומד

לפני ביצוע המיחזור, ישנם שלושה נתונים חשובים אותם יש לקחת בחשבון כדי לבדוק האם המהלך אכן משתלם:
1. גובה עמלת הפרעון המוקדם - עמלה זו הינה "קנס" שגובה הבנק כדי לצמצם את ההפסד הנגרם לו מהחזר טרם זמנו. עמלה זו, יכולה להגיע אף לסכום של עשרות אלפי שקלים - תלוי בסכום ההלוואה, מספר השנים שנותרו עד לסילוק החוב ועוד. עם זאת, חשוב לזכור כי גובה הקנס מוגבל והוא מחושב על-פי נוסחה קבועה של בנק ישראל.
2. הפער בין הריבית הנוכחת לזו הקודמת - לא כל ירידה בריבית במשק היא סיבה למיחזור. יש לוודא, כי קיים הפרש ניכר בין הריבית הקודמת לזו נוכחית, כדי למקסם ככל הניתן את הרווח ללווה.
3. גובה ההחזר החודשי - אם מתברר כי גובה ההחזר החודשי כתוצאה מהמיחזור, נמוך באופן משמעותי מגובה ההחזר הנוכחי, או שניתן לקצר את תקופת ההלוואה, כדאי לשקול לבצע את המיחזור.
לאחר שהתקבלו שלושת הנתונים הללו, יש לשקללם בכדי לוודא שאכן מושג חיסכון.

 

משכנתא צמודת מדד או צמודת פריים? 

משכנתא המבוססת על ריבית הפריים, הנמוכה מאוד בתקופה זו, נתפסת כהזדמנות אטרקטיבית לנוטלי המשכנתאות ולווים רבים מתפתים לקחתה. אולם, חשוב לזכור כי דווקא מאחר וריבית הפריים נמצאת כעת בשפל, סביר להניח שתעלה בקרוב. השפעת עליית ריבית הפריים על ההחזר החודשי הינה משמעותית מאוד - פי כמה וכמה יותר מהלוואה צמודת מדד.
גם למשכנתא צמודת מדד יתרונות וחסרונות משלה. בהלוואה מסוג זה, הסיכון העיקרי הינו השינוי האפשרי במדד, בעוד שכרו של הלווה נשאר כפי שהוא - עובדה הפוגעת בכושר ההחזר שלו.
על כן, בהחלט כדאי לשקול שילוב בין משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד, לבין משכנתא צמודה לריבית הפריים. יחד הן יספקו את האיזון בניהול הסיכונים הנדרש.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ לבחירת או מיחזור משכנתא

 

 

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

"למחזר זה עוזר": כיצד למחזר את המשכנתא בצורה הטובה ביותר
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter