כסף בקירות

כסף בקירות

יצאתם לגימלאות, ההכנסות מהפנסיה ומביטוח לאומי לא מספיקות כדי לגמור את החודש ורמת החיים שלכם נפגעה? כדאי לשקול אפשרות להלוואה בשיטת המשכנתא ההפוכה

 

זה מספר עשורים נמצאת אוכלוסיית העולם בתהליך של שינוי מהותי במבנה הדמוגרפי שלה. שינוי משמעותי אחר מתרחש במאפייני הצריכה של אוכלוסיית הגיל השלישי, המודעות לסגנון החיים ואיכותם. מגמות אלו מביאות איתן גידול ניכר בצרכים הפיננסיים של אוכלוסיה זו, בשעה שכושר ההשתכרות ויצירת ההכנסה השוטפת נפגע בשל פרישה לגימלאות ומעבר למחיה על קיצבאות ממשלתיות או פרטיות.

עו"ד יקי כהן, מנהל תחום משכנתא הפוכה בכלל מימון, מציע פתרון פיננסי לבני 60 פלוס, משכנתא הפוכה. "משכנתא הפוכה", מסביר עו"ד כהן, "היא הלוואה המאפשרת לאוכלוסיה הבוגרת (מעל גיל 60) להמיר חלק משווי ביתם לנזיל מיידית, וזאת בלי הצורך לעזוב את הבית, למכור אותו או לוותר על הזכויות בו, וכן מבלי הצורך לשאת בהחזרים חודשיים שוטפים. במילים אחרות, הלוואה שמובטחת  על ידי בית המגורים שלא צריך להחזיר כל עוד הלווים חיים בו. זוהי למעשה הלוואה לכל מטרה, כך שבאמצעותה ניתן למשל לסלק חובות ומשכנתא קיימת, לעזור לילדים, או פשוט ליהנות מרווחה כלכלית".

 

זה נשמע too good to be true ?
"אכן, לעתים לקוחות מציינים כי הנושא נשמע להם יותר מדי טוב ומחפשים את העוקץ באותיות הקטנות. התשובה היא שזו הלוואה שיש להחזירה, אבל היא ייחודית ומותאמת לצרכים ולרצונות של האוכלוסיה המבוגרת. ההבדל המשמעותי הוא באופן החזר ההלוואה: להבדיל ממשכנתא רגילה, משכנתא הפוכה אינה כרוכה בהחזרים חודשיים וכן אינה מוגבלת בזמן. יתרת ההלוואה שנצברה במהלך השנים (קרן, ריבית, הצמדה, הוצאות וכו') מוחזרת בבת אחת במועד מאוחר יותר, בדרך כלל באמצעות מכירת הבית על ידי הלווים או יורשיהם. קיימים הבדלים נוספים בין שני סוגי המשכנתאות, למשל הלוואת משכנתא הפוכה אינה מותנית ברכישת ביטוח חיים, במבדקי בריאות או במבדקי הכנסה".


ובכל זאת, לאילו נושאים צריך לשים לב?
"יש מספר נקודות מפתח שמומלץ לבדוק בטרם לוקחים הלוואה כזו:

 

מגורים בבית לאורך כל החיים – על ההלוואה להיות מתוכננת כך שתאפשר ללווים מגורים בבית לכל ימי חייהם, ובמקרה של זוג לווים, לוודא כי ההלוואה תועמד לפירעון רק לאחר פטירת שני הלווים.

 

התאמת ההלוואה לצרכים האמיתיים - יש לוודא כי סכום ההלוואה תואם את הצרכים הריאליים של הלווה באותו מועד, ובהמשך ככל שיתעורר הצורך, יוכל הלווה לבקש ללוות סכומים נוספים. ללווה נקבעת תקרת הלוואה התלויה בגילו במועד קבלת ההלוואה ובשווי הנכס המשועבד. הגיל מקנה במקרה זה יתרון, שכן ככל שגיל הלווה מבוגר יותר, כך גדלה תקרת ההלוואה לה הוא זכאי. במקביל, קיימת גמישות גם במגוון הדרכים להחזר ההלוואה: ניתן לפרוע את ההלוואה או חלקה בכל עת, ללא קנסות, או במועד מכירת הבית. בנוסף, ניתן לשלם את הריבית במהלך השנים.

 

נטל ההלוואה אינו מוטל על היורשים - יש לוודא שההלוואה היא ללא זכות חזרה (Non-Recourse), כלומר המלווה יסתפק רק בתגמולים שיתקבלו ממכירת הנכס, גם אם אין בהם די כדי לפרוע את מלוא החוב, ובכל מקרה לא יפנה ליורשים להשלמת חסר כספי. פרק הזמן שניתן ליורשים לשם הסדרת החזר ההלוואה הוא 12 חודשים, במהלכם יוכלו למכור את בית ההורים או להמציא את המימון ממקור אחר, אך בשום אופן לא מוטל עליהם חיוב כספי.

 

בלי אותיות קטנות - חשוב מאוד לבחור במוצר שאפשר להבין אותו! תנאי ההלוואה חייבים להיות מנוסחים בבהירות עבור הלווה, הפרטים הם מורכבים, ועל כן בעת תכנון הלוואת 'משכנתא הפוכה לבני 60 פלוס' הוקדשה תשומת לב מיוחדת לפישוט והבהרה".


אם כבר קיימת משכנתא רגילה על הבית, האם עדיין יוכל הלווה לקבל משכנתא הפוכה?
"בהחלט. אין הכרח שהבית יהיה חופשי ממשכנתאות! הלווה מסלק את המשכנתא הקיימת ומשתחרר ממעמסת ההחזרים החודשיים, וגם מקבל כסף זמין לצרכיו המיידיים (המשכנתא ההפוכה אינה מהווה נטל ביומיום). עם זאת, יש לוודא כי תקרת ההלוואה המאושרת ללווה במשכנתא ההפוכה גבוהה מהסכום שאותו יש להחזיר בגין המשכנתא הקיימת, וזה כמובן תלוי בגיל ובשווי הנכס המשועבד."לעתים פונים אלינו הורים על מנת לסייע ברכישת דירה עבור ילדיהם. הלווים אינם מחויבים להחזיר את המשכנתא ההפוכה מדי חודש ולילדיהם נחסך הצורך בנטילת משכנתא או לפחות היקפה מצטמצם משמעותית".


כיצד אתה רואה את עתיד ענף המשכנתא ההפוכה?
"ענף המשכנתא ההפוכה מפותח זה עשרות שנים בכל העולם המערבי. זהו שוק בעל היקף גדול הצפוי לצבור תאוצה בכל המדינות המפותחות בעולם. כבר היום נראית מגמת הגידול במספר הלווים ובמספר החברות המלוות. בישראל השוק בהתהוות וקיים ביקוש הולך וגדל הן מצד אוכלוסיית הגיל השלישי והן מצד ילדיהם, ללקיחת ההלוואה".

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

כסף בקירות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter