איזי כהן
מנהל כללי כלל החזקות
יעקוב צ'יקו זכריה
משנה למנכ"ל, מנהל מערך עסקים
משנה למנכ"ל, ראש חטיבת ביטוח כללי

משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת פנסיה, גמל ומוצרים פיננסים

משה ארנסט
משנה למנכ"ל, ראש המטה
גלי שבד

סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה, דוברת החברה

הילה קונפורטי
משנה למנכ"ל, מנהלת סיכונים
משנה למנכ"ל, מנהלת חטיבת השקעות, מימון ופיננסים ומנכ"ל כנף - כלל ניהול פיננסים בע"מ
עופר ברנדט

משנה למנכ"ל, אקטואר ראשי

דניאל כהן
משנה למנכ"ל, ראש חטיבת בריאות
משנה למנכ"ל, עוזר אישי למנכ"ל לעניינים מיוחדים
משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ביטוח חיים
יורם נוה
משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת משאבים
דרור זסלר
משנה למנכ"ל, מנהל מערך תביעות
ערן שחף
משנה למנכ"ל, מבקר פנימי ראשי
שלומי תמן

סמנכ"ל בכיר, מנהל מחוז מרכז ומשנה למנהל מערך עסקים בכלל חברה לביטוח בע"מ

משנה למנכ"ל, יועצת משפטית
בני גורביץ
מנכ"ל כללביט מערכות בע"מ