חברי הדירקטוריון

 • נוה דני, יו"ר
 • השופטת (בדימוס) אלשיך ורדה
 • מרגליות חנה מזל (מלי) 
 • ד"ר קנובל אברהם 
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • מועלם סמי, דח"צ

 

מתכנס לפחות 12 פעמים בשנה קלנדרית

 

חברי ועדת ניהול סיכונים וניהול טכנולוגיות מידע

 • נוה דני, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • ד"ר קנובל אברהם
 • מרגליות חנה מזל (מלי)

 

מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

 

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

 • נוה דני, יו"ר   
 • דיאור יעקב, דח"צ
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה

 

מתכנסת לפחות פעמיים בשנה

חברי ועדת ביקורת

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה
 • מועלם סמי, דח"צ

 

מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה

 

חברי ועדת מאזן

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • מרגליות חנה מזל (מלי)

 

מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

 

חברי ועדת תגמול

 • דיאור יעקב, דח"צ, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ 
 • השופטת (בדימוס) אלשייך ורדה
 • מועלם סמי, דח"צ

 

מתכנסת לפי הצורך