אודות כנף

כ.נ.ף, כלל ניהול פיננסים, הנה חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, הנמנית עם צמרת החברות הפיננסיות הגדולות והאיתנות במשק הישראלי ומהווה משקיע מוסדי חוץ-בנקאי מהגדולים בישראל

אסטרטגיית ההשקעות

מפת ההשקעות של כנף כוללת מגוון שווקים ואפיקי השקעה בארץ ובחו"ל, כשהמשותף לכולם הוא הפוטנציאל להשגת תשואה עודפת תוך הפעלת אסטרטגיית השקעה שקולה
כנף

היחידות התומכות את מימוש אסטרטגיית ההשקעות

היחידות התומכות כוללות את מחלקת השקעות ישירות, מחלקת נכסים אלטרנטיביים, מחלקת התשתיות ומימון הפרוייקטים, מחלקת הנדל"ן ומחלקת האשראי הפרטי