אודות קבוצת כלל

כלל החזקות עסקי ביטוח הינה חלק מקבוצת אי די בי. המחזיקה בכ-55% ממניותיה. בנק הפועלים מחזיק בכ-10% נוספים ושאר המניות מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. כלל ביטוח מנהלת נכסים בהיקף של כ- 177 מיליארד ש"ח ופועלת בשיתוף כ- 1800 סוכני ביטוח בכל רחבי הארץ
קשרי משקיעים
תחומי פעילות כלל ביטוח

דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר 2017

דוחות כספיים

ריכוז הדוחות הכספיים והודעות לעיתונות בגין הדוחות הכספיים

תחומי פעילות
קבוצת כלל הינה הגדולה בישראל בתחום הביטוח הכללי, מחזיקה בכ-14.8% משוק החיסכון ארוך הטווח, ופועלת בתחומי ביטוח בריאות והסיעוד
מניית כלל
מידע מפורט אודות מניית 'כלל עסקי ביטוח'