שם מסלול
מצטברת מתחילת שנת 2017
(נכון ל-31/10/2017)
מצטברת 12 חודשים אחרונים
(נכון ל-31/10/2017)
ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
(נכון ל-31/10/2017)
ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
(נכון ל-31/10/2017)
קרן "ט"
6.99%8.7%4.31%6.72%
קרן "י"
6.94%8.62%4.3%6.68%
מסלול לבני 50 ומטה
2.23%   
מסלול לבני 50-60
1.94%   
מסלול לבני 60 ומעלה
4.09%   
* המדדים הינם נומינלים
** התשואה היא לפני ניכוי דמי ניהול
*** אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מחשבון לחישוב תשואה תקופתית

מעוניין לדעת בכל רגע נתון מה שיעור התשואה בגין החיסכון שלך?
באמצעות המחשבון לחישוב תשואה תקופתית תוכל להתעדכן על התשואות התקופתיות, שהשיגו מסלולי
ההשקעה של קרן ט ו-י. כל שעליך לעשות הוא לבחור את מסלול ההשקעה המבוקש, להזין את תאריך
המקור ואת תאריך היעד והמחשבון יחשב עבורך את התשואה של מסלולי ההשקעה בהתאם לקריטריונים הללו


 
מסלולי ההשקעה במודל השקעות תלוי גיל לפוליסות ששווקו בין ה 1.1.1992 ועד 31.12.2003*
   

• לפרוט מדיניות השקעה במסלולי השקעה בקופת ביטוח וחסכון לחץ כאן   

• בהתאם להוראות הממונה התשואה המצטברת מתחילת שנת 2016 מוצגת עד ליום  העסקים אחרון בחודש הקודם למועד פרסום התשואות באתר.