שם מסלול
מצטברת מתחילת שנת 2018
(נכון ל-31/12/2017)
מצטברת 12 חודשים אחרונים
(נכון ל-31/12/2017)
ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות
(נכון ל-31/12/2017)
ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות
(נכון ל-31/12/2017)
מניות
0%14.79%7.09%9.65%
מסלול לבני 50 ומטה
0%8.56%  
מסלול לבני 50 עד 60
0%7.6%  
מסלול לבני 60 ומעלה
0%6.4%  
כללי (2)
0%8.72%4.24%6.19%
אג"ח עד 15% במניות
0%5.62%3.2%4.43%
אג"ח
0%3.95%2.19%3.08%
כללי
0%8.39%4.35%6.08%
שקלי
0%4.32%2.74%3.58%
הלכה
0%7.21%3.36%5.04%
* המדדים הינם נומינלים
** התשואה היא לפני ניכוי דמי ניהול
*** אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

מחשבון לחישוב תשואה תקופתית

מעוניין לדעת בכל רגע נתון מה שיעור התשואה בגין החיסכון שלך? מתלבט בבחירת מסלול ההשקעה?
באמצעות המחשבון לחישוב תשואה תקופתית, תוכל להתעדכן על התשואות התקופתיות שהשיגו מסלולי
ההשקעה בארץ. כל שעליך לעשות הוא לבחור את מסלול ההשקעה המבוקש, להזין את תאריך המקור
ואת תאריך היעד והמחשבון יחשב עבורך את התשואה של מסלולי ההשקעה בהתאם לקריטריונים הללו
   

• לפרוט מדיניות השקעה במסלולי השקעה בקופת ביטוח וחסכון לחץ כאן   

• בהתאם להוראות הממונה התשואה המצטברת מתחילת שנת 2016 מוצגת עד ליום  העסקים אחרון בחודש הקודם למועד פרסום התשואות באתר.