פוליסת ביטוח סיעודי

פוליסות ביטוח סיעודי מבית "כלל ביטוח" דואגות
לרווחתך גם במצב סיעודי, כאשר התארכות תוחלת
החיים עשויה להיות ברכה, אך לא לאלו התלויים באחרים.
חולה סיעודי זקוק לסיוע רב ולכסף רב, לא פחות, כך
שמגוון פוליסות הסיעוד מותאמות עבורך ומספקות מענה
ביטוחי לצרכיך השונים
ביטוח סיעודי
סיעוד

ביטוח סיעודי - "מדיכלל לעתיד"

מספקת לך את ההגנה מפני תלות גופנית וכספית בסיועם של אחרים ומעניקה לך פיצוי סיעודי בעת מקרה סיעודי
סיעוד

ביטוח סיעודי "מדיכלל לעתיד - משלים"

הרחבת הכיסוי לתקופה ארוכה יותר ובסכום גבוה יותר, כולל השלמת הכיסוי הסיעודי של קופות החולים

ביטוח סיעודי "לאומית סיעוד"

הפוליסה הוארכה בתקופה נוספת עד ליום 31.3.2019. הודעה מפורטת תשלח אל המבוטחים בימים הקרובים

ביטוח סיעודי - "מדיכלל לעתיד"

ביטוח סיעודי "לאומית סיעוד" עד ה-31.03.19

פוליסת "לאומית סיעוד", מעניקה למבוטח פיצוי כספי או שיפוי לשהייה במוסד סיעודי, במקרה בו הפך לסיעודי

ביטוח סיעודי "מכבי סיעוד"

הפוליסה הוארכה בתקופה נוספת של שנה וחצי. הודעה מפורטת תשלח אל המבוטחים בימים הקרובים

לאומית סיעוד

ביטוח סיעודי "מכבי סיעוד" עד ה-31.12.18

פוליסת "מכבי סיעוד", מעניקה למבוטח פיצוי כספי או שיפוי לשהייה במוסד סיעודי, במקרה בו הפך לסיעודי