ביטוח הנדסי וקבלנים

כקבלן או יזם הפועל בתחומי הקמות או עבודות קבלניות
הנך חשוף לסיכונים שונים ומגוונים לאורך חיי הפרויקט. 
על כן, מומלץ לרכוש חבילת ביטוח שתגן עליך
ועל הציוד המכני מפני הסיכונים השונים

ביטוח הנדסי וקבלנים