פוליסות ביט

פוליסות ביט משתרעות על מרבית הענפים בביטוח הכללי,
הן פוליסות רחבות המיועדות לתת מענה ביטוחי נאות
לעסקים גדולים בתחום התעשיה המסחר והשרותים.

 

* פוליסות ביט לשנת 2013-2016

פוליסות ביט