ביטוח עסקי ייעודי

כבעלי עסק מסחרי הנכם חשופים לתקלות שונות, העלולות
לגרום הפסד כספי ונזקים ישירים ועקיפיםכדי להגן על העסק,

ולהבטיח את המשכיות פעולתו פיתחנו עבורכם מגוון רחב של

ביטוחים עסקים ייעודיים מבית "כלל ביטוח", שיתאימו בדיוק לצרכיכם,

בכל רגע בחיים

ביטוח עסקי ייעודי

פוליסות ביט משתרעות על מרבית הענפים בביטוח הכללי, הן פוליסות רחבות המיועדות לתת מענה ביטוחי נאות לעסקים גדולים בתחום התעשיה המסחר והשרותים. הפוליסות מתעדכנות מידי שנה כך שבכל שנה קלנדרית נוצרת למעשה פוליסה חדשה

כבר נאמר: "מרבה נכסים- מרבה דאגה!" לכל נכס סיכונים משלו, וכדי להיות בטוחים בפני נזקים שעשויים להיגרם לנכס, פיתחנו עבורך את ביטוחי הרכוש מבית "כלל ביטוח"

עסקך ועיסוקך עלולים לחשוף אותך לתביעות מפני עובדים שנפגעו, לקוחות או צדדים שלישיים בסביבתך שנפגעו מפעילות עסקך, מטופלים הטוענים לרשלנות מקצועית, אחריות המוצר ועוד. כדי להגן עליך ועל עסקך - ביטוח חבויות מבית "כלל ביטוח"

כקבלן או יזם הפועל בתחומי הקמות או עבודות קבלניות הינך חשוף לסיכונים שונים ומגוונים לאורך חיי הפרויקט. בין אם מדובר בפרויקט שיפוץ קטן, בניית וילה, בניין רב קומות או פרויקט תשתיות לאומי, מומלץ, ולעתים קרובות אף נדרש, לרכוש חבילת ביטוח שתגן מפני הסיכונים השונים

הסחר בעולם המודרני כרוך בהובלת מטענים וסחורות ממקום למקום, בים, באוויר וביבשה. על מנת להגן על כלי השיט שברשותך ועל מטענך היקר בעת ייבואו, ייצואו, שינועו או אחסונו, פיתחנו את פוליסות "ביטוח ימי" מבית "כלל ביטוח"

ביטוח בחו"ל הוא לא עניין פשוט. כל מי שיש לו נכסים בחו"ל נתקל לא אחת בקשיים רבים ובאי הבנות כאשר רצה לבטח את הנכס באמצעות חברה מקומית: לכל מדינה יש את התקנות, הכללים והרגולציה שלה, שלא לדבר על קשיי שפה ופערים בתרבות העסקית. אנשי עסקים אשר ברשותם נכסי נדל"ן ו/או יזמים של פרוייקטים קבלניים בחו"ל יכולים כיום לבטח אותם בארץ באמצעות פוליסה מיוחדת שמספקת חברת "כלל ביטוח" המופקת בכל העולם באמצעות חברות ביטוח מקומיות עבור "כלל ביטוח". כלל ביטוח, באמצעות המחלקה הבין-לאומית שלה, מספקת לחברות ולגופים ישראלים הפועלים בחו"ל את כל סוגי הביטוחים העסקיים, תוך ייעוץ וליווי שוטף של המחלקה ובזמן הנוח ללקוח.
גם כשהנכס רחוק, הביטוח נשאר קרוב

מלאי היהלומים שלך יקר גם רגשית וגם כספית. ביטוח יהלומים מבית "כלל ביטוח" בפוליסת "כל הסיכונים תכשיטנים" "JEWELLERS' BLOCK POLICY" מכסה אובדן, שוד, פריצה או כל נזק למלאי היהלומים במשרדי הבורסה ליהלומים, במפעלים בארץ ובחו"ל, בתערוכות בינלאומיות, בזמן העבודה, הניסור והליטוש (כיסוי מיוחד במומחיות מיוחדת), בנשיאה אישית בארץ ובחו"ל, במשלוחים מאובטחים, בחנויות התכשיטים ועוד.
יהלומים קורצים לגנבים - הגן עליהם
לנוסח הפוליסה
לטופס ההצעה

לצורך ייזום וביצוע פרויקטים נדלניים נדרש היזם/הקבלן למגוון של ערבויות נדל"ן ולליווי פיננסי, כדלהלן:

  • פרויקטים למגורים: העמדת פוליסות ביטוח בהתאם לחוק המכר לרוכשי דירות (בטוחות לרוכשי דירות).
  • ביצוע ותשתיות: העמדת פוליסות /ערבויות מסוג מכרז וביצוע לפרויקטים של ביצוע ותשתיות.

מחלקת ערבויות מבית "כלל ביטוח",פועלת בשיתוף פעולה ותיק עם המוסדות הבנקאיים ומזה למעלה מעשור מתמחה בליווי פיננסי מתאים, תוך הבנת צרכי היזם/הקבלן, והענקת שרות מצוין.
פוליסת ביטוח ערבויות, מלווה אותך לכל אורך הדרך

ביטוח אחריות נושאי משרה הפך בשנים האחרונות לביטוח חיוני במיוחד גם בישראל. ריבוי התביעות שהוגשו בשנים האחרונות נגד חברות ישראליות ונושאי המשרה שלהן, חומרת התביעות הפוטנציאליות וההוצאות הנדרשות לשם התמודדות עמן, כל אלה גרמו לכך שההוצאה הכספית הכרוכה בביטוח זה נתפסת כיום כבלתי נמנעת. הביטוח חיוני במיוחד לנושאי משרה בחברות נסחרות בבורסה, אם כי, האווירה המשפטית והלכי הרוח האמורים משפיעים על נחיצותו גם בחברות פרטיות, עמותות וגופים אחרים. אף שחובותיו העיקריות של נושא משרה הן כלפי החברה, הוא עלול להיתבע גם על ידי נושים ובעלי מניות וכן חשוף לתביעה בגין ניהולה השוטף של החברה, למשל בעת ניהול משא ומתן והן בגין אירועים חריגים בחיי החברה כמו פרסום תשקיף, מיזוג, הצעות רכש, פירוק וכיו"ב. חשיבותה של הפוליסה אינה רק למקרה בו תצלח התביעה, אלא אף בשלביה הראשונים, כאשר ההוצאות המשפטיות הנחוצות לצורך ההגנה גבוהות במיוחד. פוליסת "ביטוח אחריות נושאי משרה" מבית "כלל ביטוח"מעניקה כיסוי ביטוחי לנושא המשרה, בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, בגין מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה וגרמו נזק כספי לתובעים פוטנציאליים. "כלל ביטוח"אשר למדה את הסיכונים הכרוכים בפעילות נושאי המשרה ורכשה מומחיות בתחום, היא המבטחת המובילה בשוק הביטוח המקומי בתחום זה. ביטוח אחריות נושאי משרה אינו פוטר את נושא המשרה מאחריותאך משחררו מהדאגה לתוצאות האפשריות של פעולותיו בחברה.
נושא משרה בכירה בחברה - אתה יכול להגן על עצמך מתביעות אישיות
לנוסח הפוליסה
לטופס הצעה