לפניך שירות המאפשר לך כסוכן צד ג', לבדוק האם בתאריך נתון, קיימת פוליסת ביטוח רכב רכוש בתוקף של חברת כלל. לקבלת המידע, כל שעליך להזין הוא את מספר הרישוי של הרכב המעורב ותאריך האירוע.
שים לב, המערכת אינה כוללת נתונים אודות ציי רכב
*
 
*
 
להמשך הבדיקה, אנא הזן את הטקסט המופיע בתמונה (מטעמי אבטחת מידע)
קפצ'ה
השמע תמונה שנה תמונה
 
אין משמעות לגודל האותיות

עדכניות המידע הניתן במסגרת שירות זה הינו בהתאם לעדכניות המידע במחשבי החברה ובספריה. תיתכן אפשרות שבמידע המוצג לי באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות לבין המידע המצוי במשרדי כלל, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב. ט.ל.ח.