מבטח/סוכן, להלן כתובות דואר אלקטרוני ייעודיות לקבלת מידע ובקשות לביטול בהתאם להוראות סעיף 8 (השוואה וביטול של פוליסה מקורית) לחוזר ביטוח 1-7-2016 שעניינו "צירוף לביטוח"

 

"בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח"

 

 

ביטוח חיים

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: pmmchh@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ובירור ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: Claldocs@clal-ins.co.il

 

ביטוח כללי

לצורך ביטול פוליסת הביטוח למבנה דירתך, הכוללת סעיף שיעבוד לטובת "מוטב בקביעה בלתי חוזרת" -ניתן לפנות לכתובת דואר אלקטרוני: ms@clal-ins.co.il

 

ביטוח בריאות

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: sherutbriutinfo@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני:FaxKesriLkohach@clal-ins.co.il