ביטוח תאונות אישיות

גם התנהגות זהירה אינה מונעת תאונות. ביטוח תאונות אישיות מבית "כלל ביטוח", מכסה במצב של אובדן כושר עבודה, נכות ומוות כתוצאה מתאונה. ניתן להרחיב את הכיסוי לנסיעה ברכב מנועי דו גלגלי או טרקטורון, לסיכוני מלחמה פסיביים וטרור. כמו כן, ניתן לרכוש כיסוי לאובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה.

הדאגה למשפחה אינה מושלמת ללא ביטוח תאונות אישיות

 

למעוניינים בהגנה מפני חוסר וודאות כלכלית כתוצאה מתאונה

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות, מבית "כלל ביטוח", כוללת אחד או יותר מהכיסויים הבאים, בהתאם לצרכי הלקוח ובהתאם לבחירתו:

 

  • פיצוי למקרה נכות מתאונה
  • פיצוי לאובדן כושר לעבודה כתוצאה מתאונה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter