התנתק

{{policyData.collective_name}}

מספר פוליסה

{{policyData.m_polisa}}

תחילת תקופת ביטוח

{{policyData.insuranceStartDate | dateSeparatorFormat:"."}}

סיום תקופת ביטוח

{{policyData.end_date | dateSeparatorFormat:"."}}
קיימות {{policyData.PolicyDetails.ClaimsCount.length}} תביעות
קיימת תביעה
לצפייה בסטטוס

פרטי הפוליסה

שם:
{{policyData.primaryInsured[0].first_name + " " + policyData.primaryInsured[0].last_name}}
ת.ז.:
{{policyData.primaryInsured[0].m_lakoach}}
תאריך לידה:
{{policyData.primaryInsured[0].dob | dateSeparatorFormat:"."}}
טל':
{{policyData.primaryInsured[0].phone}}
טלפון נוסף:
{{policyData.primaryInsured[0].cellular | cellular}}
כתובת:
{{policyData.primaryInsured[0].address}}
דוא"ל:
{{policyData.primaryInsured[0].email}}
מצב משפחתי:
{{policyData.primaryInsured[0].family_status}}
כיסויים בפוליסה
{{package.package_name}}
כיסוי
ענף ביטוח
סכום ביטוח
פרמיה חודשית אחרונה נדרשת
פרמיה
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית ששולמה עבור שנת הביטוח האחרונה שהייתה בתוקף
תאריך תחילה
תאריך סיום
{{cover.cover_name}}
{{cover.anaf}}
{{cover.schum_bituach}}
{{cover.premium}}
{{cover.premiumRemain | textOrNumber:2}}
{{cover.startDate}}
{{cover.enddate}}
כיסויים
כיסוי
{{cover.cover_name}}
שם:
{{secondaryInsured.first_name + " " + secondaryInsured.last_name}}
ת.ז.:
{{secondaryInsured.m_lakoach}}
תאריך לידה:
{{secondaryInsured.dob | dateSeparatorFormat:"."}}
טל':
{{secondaryInsured.phone}}
טלפון נוסף:
{{secondaryInsured.cellular | cellular}}
כתובת:
{{secondaryInsured.address}}
דוא"ל:
{{secondaryInsured.email}}
מצב משפחתי:
{{secondaryInsured.family_status}}
כיסויים בפוליסה
{{package.package_name}}
כיסוי
ענף ביטוח
סכום ביטוח
פרמיה חודשית
פרמיה
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית ששולמה עבור שנת הביטוח האחרונה שהייתה בתוקף
תאריך תחילה
תאריך סיום
{{cover.cover_name}}
{{cover.anaf}}
{{cover.schum_bituach}}
{{cover.premium}}
{{cover.premiumRemain | textOrNumber:2}}
{{cover.startDate}}
{{cover.enddate}}
כיסויים
כיסוי
{{cover.cover_name}}
שם:
{{insured.first_name + " " + insured.last_name}}
ת.ז.:
{{insured.m_lakoach}}
תאריך לידה:
{{insured.dob | dateSeparatorFormat:"."}}
טל':
{{insured.phone}}
טלפון נוסף:
{{insured.cellular | cellular}}
כתובת:
{{insured.address}}
דוא"ל:
{{insured.email}}
מצב משפחתי:
{{insured.family_status}}
כיסויים בפוליסה
{{package.package_name}}
כיסוי
ענף ביטוח
סכום ביטוח
פרמיה חודשית
פרמיה
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית ששולמה עבור שנת הביטוח האחרונה שהייתה בתוקף
תאריך תחילה
תאריך סיום
{{cover.cover_name}}
{{cover.anaf}}
{{cover.schum_bituach}}
{{cover.premium}}
{{cover.premiumRemain | textOrNumber:2}}
{{cover.startDate}}
{{cover.enddate}}
כיסויים
כיסוי
{{cover.cover_name}}
שם:
{{insured.first_name + " " + insured.last_name}}
ת.ז.:
{{insured.m_lakoach}}
תאריך לידה:
{{insured.dob | dateSeparatorFormat:"."}}
טל':
{{insured.phone}}
טלפון נוסף:
{{insured.cellular | cellular}}
כתובת:
{{insured.address}}
דוא"ל:
{{insured.email}}
מצב משפחתי:
{{insured.family_status}}
כיסויים בפוליסה
{{package.package_name}}
כיסוי
ענף ביטוח
סכום ביטוח
פרמיה חודשית
פרמיה
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית
פרמיה שנתית ששולמה עבור שנת הביטוח האחרונה שהייתה בתוקף
תאריך תחילה
תאריך סיום
{{cover.cover_name}}
{{cover.anaf}}
{{cover.schum_bituach}}
{{cover.premium}}
{{cover.premiumRemain | textOrNumber:2}}
{{cover.startDate}}
{{cover.enddate}}
כיסויים
כיסוי
{{cover.cover_name}}

שם הסוכן

{{policyData.agentName}}

טל':

{{policyData.AgentPhone}}
{{policyData.AgentPhone}}
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter