מדיכלל הגנה עצמית - ביטוח תאונות אישיות

 • הגנה כלכלית שתסייע להתמודד עם ההשלכות העלולות לנבוע ממקרה של תאונה

תאונות מחייבות היערכות מיידית ודורשות קבלת החלטות מהירה. במקרה בו מתרחשת תאונה, אנו עלולים למצוא עצמנו במצב של סיכון חיים,
לסבול מפגיעות פיזיולוגיות קשות עד לכדי מצב של נכות חלקית או מלאה, הדורש לעיתים טיפול ארוך ומורכב.

תכנית הביטוח "מדיכלל הגנה עצמית" מקנה למבוטחים במסגרתה כיסוי ביטוחי מגוון לפגיעות ומצבים רפואיים שונים העלולים להיגרם במקרה של תאונה.

לרכישה

עיקרי המסלול

פוליסת הביטוח "מדיכלל הגנה עצמית - "ביטוח תאונות אישיות" מבית "כלל ביטוח", מעניקה את הכיסויים הבאים לפגיעות ומצבים רפואיים שונים העלולים להיגרם עקב תאונה שארעה לאחר מועד תחילת הביטוח ובהתאם לחבילה שנרכשה ע"י המבוטח:
 • מוות כתוצאה מתאונה - פיצוי במקרה של מוות מתאונה בתוך שנה מתאריך התאונה וכתוצאה ממנה. במקרה מוות של שני בני זוג המבוטחים בפוליסה, שהינם הורים לילדים עד גיל 21 (ללא תלות באם הילדים מבוטחים בפוליסה), כתוצאה מתאונה אחת, הפיצוי יהיה גדול ב-50% מסכום הביטוח שרכש כל אחד מן המבוטחים
 • נכות כתוצאה מתאונה - פיצוי במקרה של נכות צמיתה מלאה או חלקית הנגרמת כתוצאה מתאונה. סכום הפיצוי מתחדש אחרי כל תאונה
 • שברים כתוצאה מתאונה - פיצוי במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה נגרם למבוטח שבר/ים. סכום הפיצוי מתחדש אחרי כל תאונה, למעט במקרה של שבר חוזר, בו ישולם 50% מהפיצוי
 • כוויות כתוצאה מתאונה - פיצוי לכוויות בדרגה שניה או שלישית:
  - כיסויי לכוויות שמקורן בחום
  - כיסויי לכוויות שמקורן בחומרים כימיים ביתיים
  - פיצוי מוגדל במקרה של כוויה בפנים
 • מצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה - פיצוי חד פעמי למבוטח שהפך לסיעודי כתוצאה מתאונה. סכום הפיצוי מתחדש אחרי כל תאונה
 • אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה - פיצוי לימי אשפוז כתוצאה מתאונה ובמהלך שנה ממועד התאונה. עד 180 ימי אשפוז במצטבר לכל תאונה ולאחר תקופת המתנה בת יומיים

סכומי ביטוח לפי חבילות
ניתן לרכוש את הפוליסה בחבילות מובנות, הנבדלות זו מזו בסכומי הביטוח. בכל החבילות סכום הביטוח המצטבר המקסימלי בגין מקרי ביטוח הנובעים מאותה תאונה הוא בגובה סכום הביטוח בגין מוות מתאונה באותה חבילה:

 

כיסוי

מדיכלל הגנה עצמית 75 (בש"ח)

מדיכלל הגנה עצמית 100

(בש"ח)

מדיכלל הגנה עצמית 150

(בש"ח)

מדיכלל הגנה עצמית 200

(בש"ח)

מדיכלל הגנה עצמית 300

(בש"ח)

מדיכלל הגנה עצמית 400

(בש"ח)

מוות מתאונה

75,000

100,000

150,000

200,000

300,000

400,000

נכות מתאונה

75,000

100,000

150,000

200,000

300,000

400,000

שברים

15,000

20,000

30,000

40,000

60,000

80,000

כוויות

15,000

20,000

30,000

40,000

60,000

80,000

פיצוי יומי לאשפוז

225

300

450

600

900

1,200

סיעוד

15,000

20,000

30,000

40,000

60,000

80,000

 

סכום הביטוח המקסימלי הניתן לרכישה עבור מבוטח (ברמת ת.ז) הינו 400,000 ש"ח למקרה מוות, בגין כל מוצרי התאונות האישיות בחטיבת הבריאות של כלל ביטוח

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter