ביטוח סיעודי - "מדיכלל לעתיד"

 • ביטוח זה מתאים לכל המשפחה החל מגיל 3
 • לתקופת פיצוי לכל החיים או לתקופה מוגבלת
 • הכיסוי כולל תקופת המתנה בת 60 יום, בפרמיה קבועה או משתנה (לבחירת המבוטח)

אורח החיים המודרני עלול להפגיש אותנו מדי יום עם מצבים טרגיים כדוגמת: תאונות דרכים, מחלות, תאונות עבודה, ומקרים נוספים העלולים להפוך כל אדם בכל גיל, מאדם בריא ועצמאי לסיעודי.

 

פרמיה קבועה

 • גיל כניסה מינימלי - 3
 • גיל כניסה מקסימלי - 75

פרמיה משתנה 4%

 • גיל כניסה מינמלי - 3
 • גיל כניסה מקסימלי - 60
לרכישה

עיקרי המסלול

פוליסת ביטוח סיעודי "מדיכלל לעתיד" מבית "כלל ביטוח" מקנה:

 • גובה גמלת סיעוד
  סכום ביטוח מינימלי - 3,000 ש"ח לחודש
  סכום ביטוח מקסימלי - 20,000 ש"ח לחודש
 • משך תשלום גמלת הסיעוד
  3 שנים, 5 שנים, 8 שנים, 10 שנים או לכל החיים
 • שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח
  במשך התקופה שבה זכאי המבוטח לקבל גמלת סיעוד לא תגבה פרמיה חודשית
 • פטירת מבוטח שהוכר כבעל צורך סיעודי
  השלמת גמלה למוטבי מבוטח סיעודי בהתאם לתנאי הפוליסה
 • ערכי סילוק
  זכאות לקבלת תגמול סיעודי חלקי במקרה של ביטול הפוליסה ע"י המבוטח או במקרה של הפסקת תשלום הפרמיה ע"י המבוטח
 • כיסוי לתאונות כולל תאונת דרכים ותאונת עבודה

 

תנאים לזכאות גמלת סיעוד

 • מבוטח אשר אינו יכול לבצע שלוש מתוך שש הפעולות שפורטו לעיל זכאי לתגמולי הסיעוד
 • מבוטח שהוגדר כ"תשוש נפש" זכאי לתגמולי הסיעוד

 

המבוטח יחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 3 פעולות מתוך 6: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות או לחלופין במקרה והוא זקוק להשגחה בשל "תשישות נפש" (כמו למשל במקרה של אלצהיימר). ההגדרות המלאות מפורטות בפוליסה

 

הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד:

הזכאות לקבלת גמלת סיעוד נקבעת בהתאם להוראות הפוליסה ובהתבסס על מכלול פרמטרים ראייתיים שמצביעים על מצבו תפקודי של המבוטח, ובכלל זה: הערכה תפקודית, הערכה קוגנטיבית, מסמכים רפואיים, מסמכי המוסד לביטוח לאומי, התרשמות עובדת סוציאלית, דוחות תפקודיים וקוגניטיביים של גורמים נוספים וכן ממצאים נוספים. יובהר כי לא בכל המקרים נעשה שימוש בכל הפרמטרים הנזכרים לעיל, וכל מקרה נבחן לגופו.

 

המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL:

בכל אחת מפוליסות הסיעוד מוגדרת רשימה של פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) ("ADL"). בהתאם לאמור בכל פוליסה ופוליסה, במקרה בו המבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות X מתוך הפעולות האמורות, הוא יחשב כסיעודי ויהא זכאי לתגמולי סיעוד, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה.

על מנת שייקבע כי מבוטח אינו מסוגל לבצע פעולת ADL מסויימת לא נדרשת חוסר יכולת לקיים את הפעולה במלואה, אלא רק 50% ממנה או יותר. במסגרת ביצוע בדיקת ההערכה התפקודית נבדקות יכולותיו של המבוטח לבצע את פעולות ה-ADL. השאלה האם המבוטח יכול או שאינו יכול לבצע 50% מכל פעולת ADL נקבעת במסגרת הבדיקה האמורה לאור התרשמותו של הבודק מטעם המבטח ובהתאם למפורט בטופס ההערכה התפקודית. יובהר שוב כי בסופו של תהליך השאלה האם יכול המבוטח לבצע ADL או לא תקבע בהסתמך על מכלול נתונים ומידע, כאשר בדיקת ההערכה התפקודית היא אחד הפרמטרים. מצורף טופס הערכה תפקודית לדוגמה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter