דוחות כספיים לרבעון ה-1 של שנת 2020

תפריט נושא

כלל החזקות עסקי ביטוח

דוח כספי ליום 31 במרס 2020

קראו עוד

כלל ביטוח

דוח כספי ליום 31 במרס 2020

קראו עוד

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות בגין הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2020

קראו עוד

סיכום התוצאות הכספיות

מצגת תוצאות לשיחת ועידה בגין הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2020

לצפייה במצגת
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter