דוחות כספיים לרבעון ה-4 של שנת 2018

תפריט נושא

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2018

קראו עוד

כלל ביטוח

דוח כספי ליום 31 בדצמבר 2018

קראו עוד

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות בגין הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018

קראו עוד

סיכום התוצאות הכספיות לרבעון 4 2018

מצגת תוצאות לשיחת ועידה

קראו עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter