דוחות כספיים לשנת 2017

תפריט נושא

כלל החזקות עסקי ביטוח מפרסמת דוחות כספיים

דוח כספי ליום 31 בדצמבר ולשנת 2017

קרא עוד

כלל ביטוח

דוח כספי ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות בגין הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017 

לחצו כאן

סיכום התוצאות הכספיות לרבעון 4 ולשנת 2017

מצגת תוצאות לשיחת ועידה 

קרא עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter