במידה והסתיימה לך תקופת ביטוח החובה, תוכל לקבל הצעת מחיר אטרקטיבית לחידוש ביטוח רכבך באמצעות מוקד שירות הלקוחות של "כלל ביטוח" בטלפון 03-9420440 או 5454*. בנוסף, תוכל לבחור סוכן, באמצעות מנגנון איתור סוכן, מבין סוכני הביטוח של כלל, וזה ייצור עמך קשר בהקדם לביצוע הרכישה ולקבלת פוליסת ביטוח החובה.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.