כדי שתוכל לקבל את השירות הטוב ביותר במוקד השירות של "כלל וסע", מרכזי השירות לתביעות רכב, עליך למלא את הפרטים הבאים: פרטי הרכב המבוטח, פרטי הנהג (כולל תאריך לידה מלא), מועד התאונה, מקום התאונה, שעת התאונה, תאור התרחשות התאונה. כמו כן, יש להקפיד על רישום הפרטים המלאים של פרטי בעלי הרכב המעורבים בתאונה ותיאור הנזקים שנגרמו בתאונה.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.