שעות הפעילות ומידע נוסף

שעות הפעילות ומידע נוסף

נשמח לעמוד לשירותכם בימים א'-ה', בשעות הפעילות: 8:30-16:30

 

מידע יימסר לאיש קשר מורשה בלבד מטעם החברה. בפניות במייל יש לציין מספר ח.פ/עוסק מורשה בנושא המייל

 

שירות ב-Whatsapp

 

טלפון: 054-1466488

 

שעות פעילות

 

ימים: א' - ה'

 

שעות:  8:30-16:30

 

 

שירות מעסיקים

 

טלפון: 03-9420434

 

מייל פנסיה וגמל: ServiceEmployers@Clal-Ins.co.il

 

מייל ביטוח: clalemp@clal-ins.co.il

 

 

 

 

שירות מתפעלים

 

פניות בנושא דוחות ומיידעים

 

טלפון: 03-9420434

מייל פנסיה וגמל: sherutmetafel@clal-ins.co.il

מייל ביטוח: CLALMB@clal-ins.co.il

 

 

 

פניות בנושא גבייה, תשלומים והפקדות

טלפון: 3489*

 

מייל פנסיה: takanotpensia@clal-ins.co.il

 

מייל ביטוח: TakanotHa@clal-ins.co.il

מייל גמל והשתלמות: takanotgemel@clal-ins.co.il

 

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter