תקנות התשלומים

להנגשת כל המסמכים במסך לחץ כאן
הקבצים והמסמכים במסך, מופיעים במצב נגיש
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter