תוכניות ביטוח עילי TOP UP

 

לכלל ביטוח אשראי תכנית ייחודית להגדלת הכיסוי הביטוחי המוענק על ידה בשיעור של עד ל- 100% מתקרת האשראי הבסיסית שאושרה על ידה

כתבו לנו

עיקרי הפוליסה

לכלל ביטוח אשראי תוכנית ייחודית להגדלת הכיסוי הביטוחי המוענק על ידה בשיעור של עד ל- 100% מתקרת האשראי הבסיסית שאושרה על ידה. לפיכך, מקום שהספק המבוטח חפץ להרחיב את הכיסוי הביטוחי ללקוחותיו מעבר לתקרת האשראי שאושרה על ידי כלל ביטוח אשראי, באפשרותו לרכוש שכבת ביטוח נוספת (TOP UP COVER) בשיעור של עד ל- 100% מעבר לתקרת האשראי שקבעה כלל ביטוח אשראי.

 


* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter