ביטוח מימון עצמי של יבוא ורכש

התכנית מאפשרת לעסקים פתרון מימון לתקופה שבין ביצוע הרכש מהספק ועד לקבלת התמורה ממכירת המוצר הסופי וכן ליהנות משיפור תנאי המסחר באמצעות הקדמת תשלומים לספק.

 

פוליסת הביטוח מאפשרת לגוף המממן מתן אשראי לתקופה שאינה עולה על 150 יום.

כתבו לנו

עיקרי הפוליסה

היתרונות ממימון הרכש:

  • קו אשראי נוסף המאפשר הרחבת פעילות ותמיכה בצמיחת העסק.
  • חיזוק הקשר ושיפור תנאי הסחר עם ספקים בארץ ובחו"ל (הנחת מזומן).
  • תקופת אשראי ספקים מורחבת ללא לחצי תשלום.
  • אפשרות להמשיך להציע ללקוחות החברה תנאי אשראי אטרקטיביים.
  • פתרון מימון אשר אינו חלק מקווי האשראי הבנקאיים של החברה.
  • שיפור בהון החוזר של החברה.

 

* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter