תאריך הדפסה  01/08/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מט"ח
-5.27%
כללי (3)
4.95%
אג"ח ופקדונות
1.02%
מניות
10.78%
כללי (1)
2.32%
שקלי
1.35%
כללי (2)
4.97%
תכלת
3.86%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 29/07/2015
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים
בגין סביבת הריבית הנמוכה הפרישה החברה סך של כ- 686 מיליוני ש"ח לפני מס ובהתאם, נגרע סך של כ- 427 מיליוני ש"ח מתוך הרווח הכולל לאחר מס ברבעון 1 2015. בעקבות הפרשה זו, הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון 1 2015 עומד על כ- 62 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 200 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד