אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
0%
אג"ח עד 15% במניות
0%
מסלול לבני 50 ומטה
0%
אג"ח
0%
מסלול לבני 50 עד 60
0%
כללי
0%
מסלול לבני 60 ומעלה
0%
שקלי
0%
כללי (2)
0%
הלכה
0%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 29/12/2016
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון 3 2016 עמד על סך של כ- 186 מיליוני ₪ לעומת הפסד בסך של כ- 108 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד