תאריך הדפסה  07/10/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מט"ח
-1.97%
כללי (3)
0.91%
אג"ח ופקדונות
0.96%
מניות
-0.01%
כללי (1)
1.07%
שקלי
2.16%
כללי (2)
0.39%
תכלת
-0.49%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 05/10/2015
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים
הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2015 עומד על
כ- 176 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 50 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-252%. הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות בחציון הראשון של 2015 עומד על כ- 238 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 251 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%