אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
6%
אג"ח עד 15% במניות
2.04%
מסלול לבני 50 ומטה
2.91%
אג"ח
1.35%
מסלול לבני 50 עד 60
2.64%
כללי
3.11%
מסלול לבני 60 ומעלה
2.14%
שקלי
1.61%
כללי (2)
3.25%
הלכה
2.16%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 29/06/2017
לפירוט מלא של התשואות
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון של שנת 2017עומד על כ-140 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ-250 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד