אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
11.69%
אג"ח עד 15% במניות
4.36%
מסלול לבני 50 ומטה
6.64%
אג"ח
3.15%
מסלול לבני 50 עד 60
5.96%
כללי
6.54%
מסלול לבני 60 ומעלה
4.92%
שקלי
3.69%
כללי (2)
6.99%
הלכה
5.52%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 31/10/2017
לפירוט מלא של התשואות
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2017 עומד על כ- 65 מיליוני ש"ח לעומת הפסד כולל של כ- 293 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד