תאריך הדפסה  14/02/2016
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
-10.56%
אג"ח ופקדונות
0.42%
מסלול עבור עמיתים מקבלי קצבאות
כללי
-4.22%
כללי (2)
-5.03%
שקלי
1.05%
אג"ח עד 15% במניות
-1.22%
הלכה
-4.5%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 10/02/2016
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עומד על כ- 129 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 321 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2015 עומד על כ- 108 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 70 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד