אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
1.04%
אג"ח עד 15% במניות
1.36%
מסלול לבני 50 ומטה
1.72%
אג"ח
1.16%
מסלול לבני 50 עד 60
2.02%
כללי
1.15%
מסלול לבני 60 ומעלה
1.71%
שקלי
0.67%
כללי (2)
0.8%
הלכה
1.23%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 30/11/2016
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון 3 2016 עמד על סך של כ- 186 מיליוני ₪ לעומת הפסד בסך של כ- 108 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד