אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
2.89%
אג"ח עד 15% במניות
0.36%
מסלול לבני 50 ומטה
0.97%
אג"ח
0.06%
מסלול לבני 50 עד 60
0.81%
כללי
0.92%
מסלול לבני 60 ומעלה
0.48%
שקלי
0.24%
כללי (2)
1.07%
הלכה
0.56%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 28/02/2017
לפירוט מלא של התשואות
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2016 עומד על כ-479 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 156 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 207%