אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
0.65%
אג"ח עד 15% במניות
0.18%
מסלול לבני 50 ומטה
0.35%
אג"ח
0.12%
מסלול לבני 50 עד 60
0.27%
כללי
0.26%
מסלול לבני 60 ומעלה
0.21%
שקלי
-0.02%
כללי (2)
0.23%
הלכה
-0.11%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 31/01/2017
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון 3 2016 עמד על סך של כ- 186 מיליוני ₪ לעומת הפסד בסך של כ- 108 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד