אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
-0.51%
אג"ח עד 15% במניות
2.45%
מסלול לבני 50 ומטה
אג"ח
2.67%
מסלול לבני 50 עד 60
כללי
1.32%
מסלול לבני 60 ומעלה
שקלי
1.82%
כללי (2)
1%
הלכה
1.16%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 31/08/2016
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הפרשות משמעותיות בהשפעת סביבת הריבית הנמוכה גרמו להפסד ברבעון 2 ובחציון 1 2016. בניטרול ההפרשות המיוחדות, החברה רשמה רווח כולל לאחר מס: ברבעון 2 2016 , סך של כ- 88 מיליוני ₪ לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ- 102 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד