אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
4.58%
אג"ח עד 15% במניות
1.58%
מסלול לבני 50 ומטה
2.34%
אג"ח
1.12%
מסלול לבני 50 עד 60
2.1%
כללי
2.27%
מסלול לבני 60 ומעלה
1.73%
שקלי
0.81%
כללי (2)
2.45%
הלכה
1.8%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 30/04/2017
לפירוט מלא של התשואות
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון של שנת 2017עומד על כ-140 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ-250 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד