תאריך הדפסה  30/11/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מט"ח
-2.84%
כללי (3)
3.62%
אג"ח ופקדונות
1.48%
מניות
6.57%
כללי (1)
2.39%
שקלי
2.47%
כללי (2)
3.54%
תכלת
2.18%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 28/11/2015
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עומד על כ- 129 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 321 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2015 עומד על כ- 108 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 70 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד