הנתונים תקפים לתאריך  02/07/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מט"ח
-5.31%
כללי (3)
3.39%
אג"ח ופקדונות
0.13%
מניות
7.78%
כללי (1)
1.2%
שקלי
0.42%
כללי (2)
3.26%
תכלת
2.3%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 30/06/2015
לפירוט מלא של התשואות
דוחות כספיים
בגין סביבת הריבית הנמוכה הפרישה החברה סך של כ- 686 מיליוני ש"ח לפני מס ובהתאם, נגרע סך של כ- 427 מיליוני ש"ח מתוך הרווח הכולל לאחר מס ברבעון 1 2015. בעקבות הפרשה זו, הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון 1 2015 עומד על כ- 62 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 200 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד