חברי הדירקטוריון

 • נוה דני, יו"ר
 • שדה אמנון
 • ערן עמוס
 • קצנשטיין ליאורה
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ


מתכנס 12 פעמים בשנה

 

חברי ועדת השקעות משתתפות

 • דיסנצ'יק עידו, נח"צ, יו"ר
 • ניר איילת, נח"צ
 • גנור יצחק, נח"צ
 • פרופ' מלניק רפי, נח"צ
 • ד"ר דוכין יאיר, נח"צ
   

מתכנסת אחת לשבועיים

 

חברי ועדת ביקורת

 • ארבל גד, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • ערן עמוס
 • קצנשטיין ליאורה 
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ

 

מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה

 

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

 • נוה דני, יו"ר
 • קצנשטיין ליאורה
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צמתכנסת לפחות פעמיים בשנה

  

חברי ועדת תגמול

 • פרופ' יגיל יוסי, יו"ר
 • קצנשטיין ליאורה
 • ערן עמוס 
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ

 

מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בשנה

 

חברי ועדת אשראי

 • עירוני יונתן, יו"ר
 • דיסנצ'יק עידו, נח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ 

 

מתכנסת לפי הצורך

 

חברי ועדת השקעות נוסטרו

 • כהן איזי, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ

 

מתכנסת אחת לחודש

  

חברי ועדת מאזן

 • ערן עמוס, יו"ר
 • נוה דני
 • שדה אמנון
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ

 

מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

 

חברי ועדת ניהול סיכונים וניהול טכנולוגיות מידע

 • נוה דני, יו"ר
 • שדה אמנון
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • קצנשטיין ליאורה
 • ארבל גד, דח"צ

 

מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה