אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
11.69%
אג"ח עד 15% במניות
4.36%
מסלול לבני 50 ומטה
6.64%
אג"ח
3.15%
מסלול לבני 50 עד 60
5.96%
כללי
6.54%
מסלול לבני 60 ומעלה
4.92%
שקלי
3.69%
כללי (2)
6.99%
הלכה
5.52%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 31/10/2017
לפירוט מלא של התשואות
החברה הפרישה ברבעון השלישי של 2017 בגין הירידה המתמשכת בריבית חסרת סיכון לזמן ארוך, סך של 402 מיליוני ש"ח לפני מס. כתוצאה מההפרשה המאסיבית הנ"ל שבוצעה, החברה מדווחת ברבעון ה- 3 של 2017 על הפסד כולל לאחר מס בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח