אודות כלל ביטוח

כלל ביטוח הינה חלק מקבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם, מעסיקה למעלה מ-4,000 עובדים, ומשווקת את מוצריה באמצעות כ-2,000 סוכני ביטוח. כלל ביטוח מציעה מגוון שירותים ומוצרים ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. כל אלה מציבים אותה בצמרת קבוצות הביטוח בישראל

אודות כלל ביטוח
מניות
9.01%
אג"ח עד 15% במניות
3.74%
מסלול לבני 50 ומטה
5.25%
אג"ח
2.83%
מסלול לבני 50 עד 60
4.83%
כללי
5.36%
מסלול לבני 60 ומעלה
4.07%
שקלי
3.43%
כללי (2)
5.59%
הלכה
4.31%
* הנתונים הנם מתחילת השנה
** נכון לתאריך 28/09/2017
לפירוט מלא של התשואות
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של שנת 2017 עומד על כ- 65 מיליוני ש"ח לעומת הפסד כולל של כ- 293 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד