פנסיה
הסימולטור מתייחס לתקנון 2008 של קרן הפנסיה הממוזגת "מיטבית - עתודות" ומיועד לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה
באמצעות הסימולטור ניתן לבצע תחשיבים מורכבים לרבות: תחשיב ללקוח חדש וקיים של הקרן, בחינת תחזית הפנסיה לרבות הזכויות הצבורות של לקוח המעביר את זכויותיו וכספיו מקרן פנסיה אחרת ל"מיטבית-עתודות", בחירת מסלול פנסיה, ביצוע חישוב בתזרים חודשי, בחירת פנסיה מטרה לכל מבוטח ועוד
פנסיה
לפניך מחשבון המאפשר לך לבדוק את סכום ההפקדה השנתי לעצמאי בקופות גמל משלמת או לא משלמת ובקרן השתלמות, המזכה בהטבת מס (קופת גמל, קרן פנסיה חדשה וכללית , תוכנית ביטוח). המחשבון מיועד לעצמאים בלבד.
ביטוח בריאות
לנוחיותך, מנגנון אשר מאפשר לך לראות את סכומי השיפוי המקסימלים שמשולמים כיום למבוטחים, המבצעים פרוצדורות רפואיות שלא באמצעות רופאי הסדר ואשר ברשותם פוליסות המבטיחות שיפוי בגין עלויות פרוצדורות רפואיות עד לתקרת שיפוי השווה לסכום המשולם על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ לרופאי הסדר בגין הפרוצדורה הרלוונטית
ביטוח חיים

בחיים לא צריך לקחת סיכונים מיותרים - כמו שאתה דואג לעצמך, לא פחות חשוב שתשמור גם על רווחתם של בני משפחתך והיקרים לך מכל, גם במקרה של מוות חס וחלילה. על מנת שתוכל להבטיח לבני משפחתך הגנה כלכלית ולשמור על רמת החיים אליה הם הורגלו, חשוב שתהיה מבוטח לכל צרה שלא תבוא. לנוחיותך, מחשבון ריסק, באמצעותו תוכל לחשב את סכום הכסף שיועבר ליקרים לך מכל, במקרה מוות

קופות גמל
מעוניין להפקיד מידי חודש סכום מסויים ו/או הפקדה חד פעמית כדי להבטיח לך בסיס כלכלי ליום שאחרי הפרישה ואינך יודע מהו הסכום הדרוש לך בגיל פרישה? באמצעות מחשבון הגמל תוכל לקבל הערכה לגבי סכום הצבירה הצפוי לך בהפקדה חד פעמית ו/או שוטפת