פוליסת אחריות נושאי משרה: מנגנון הגנה מיטבי לדירקטור ולמנהל

פוליסת אחריות נושאי משרה: מנגנון הגנה מיטבי לדירקטור ולמנהל

פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה הופכות למוצר מבוקש על רקע הרחבת האחריות המוטלת על נושאי משרה בחברות. כלל ביטוח, כמובילת שוק בתחום, מעניקה לנושא המשרה את ההגנה הביטוחית המתבקשת

 

אחת המהפכות שהתרחשו כאן בשנים האחרונות בתחום התאגידים הוא השינוי שחל בתפקידם, מעמדם ואחריותם של נושאי המשרה. שורה של פרשיות, חלקן פליליות, כישלונות מהדהדים וקריסה של חברות הביאו לשינויים דרמטיים בחקיקה ובפסיקה, שהעצימו את תפקידי הדירקטורים והמנהלים בחברות והטילו עליהם אחריות אישית רבה ביותר. אם בעבר הדירקטור לא היה יותר מקישוט בישיבות, היום הוא נדרש לפקח באופן הדוק על הנהלת החברה, לתרום מניסיונו ולבקר את מעשיה ומחדליה.

תהליך זה לא הסתיים והוא נמשך ואף מתרחב כל הזמן, אומר אביעד ארנרייך, מנהל מחלקת סיכונים מיוחדים ב"כלל ביטוח". ארנרייך מפרט ואומר, כי תיקון מס' 3 לחוק החברות, יישום המלצות ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידי, תקנות "סרבנס אוקסלי" שאומצו בארה"ב בעקבות התמוטטות תאגיד אנרון ומחלחלות כיום גם לישראל, והמעבר לתקינה החשבונאית החדשה (IFRS), כל אלה מגבירים את חשיפת הדירקטורים לתביעות משפטיות בגין מעשי רשלנות.

החקיקה והפסיקה, מסביר אביעד ארנרייך, דורשים מהדירקטור להיות אקטיבי בישיבות - לחקור, לברר, לדרוש הסברים ולפקח. אם אין לדירקטור מומחיות עליו להתייעץ כדי להבין את הנושא המונח לפתחו, גם תוך שימוש ביועץ חיצוני. בקצרה, אסור לו להיות חותמת גומי של ההנהלה, או של בעלי השליטה.

כל אלה, מדגיש ארנרייך, יוצרים חשיפה רבה ומחייבים בניית מנגנוני ההגנה וביניהם ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. המוצר של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, שאותו משווקת "כלל ביטוח", נרכש אמנם על ידי החברה והיא בעלת הפוליסה, אך הוא נועד לבטח את הדירקטורים והמנהלים ולרוב - לא את החברה עצמה.

 

למי מיועדת הפוליסה?
"הפוליסה מיועדת, בראש ובראשונה, לכל נושאי המשרה בחברות כפי שהתפקיד מוגדר בחוק החברות - דירקטורים, מנהלים, מנכ"לים, מנהלי עסקים ראשיים, סמנכ"לים ואחרים שתוארם דומה. אך עם השנים הורחבה הגדרת נושא המשרה כך שבפועל היא חלה על כל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד ניהולי באותו ארגון. אגב, מבחינה משפטית לא שם התפקיד הוא הקובע, אלא מהותו".


מה מכסה הפוליסה?
"פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, על מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה וגרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאליים. הביטוח מעניק הגנה כנגד תביעות המוגשות עקב פעולה שלא כדין של נושא המשרה במסגרת מילוי תפקידו. פעולה כזו מוגדרת בין השאר כהפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד".

מוצר ביטוחי זה, מציין ארנרייך, אשר בעבר נרכש רק על-ידי חלק מן החברות הציבוריות הופך במהרה, נוכח חומרת התביעות הפוטנציאליות, לחיוני ביותר במערך הביטוחים של כל חברה במשק. גם חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות ועוד, כולם נזקקים כיום למכשיר ביטוחי זה.


מה עוד חשוב לדעת על פוליסת אחריות נושאי משרה?
הפוליסה אינה שמית אלא לפי תפקיד.
בסיס הביטוח הוא "יום הגשת התביעה" והוא מוגבל לתביעות שתוגשנה לראשונה נגד נושא המשרה בתוך תקופת הביטוח.
חברת הביטוח תשפה את נושאי המשרה בגין הפסד או נזק שנגרמו עקב "מעשה שלא כדין" מצדם, או את החברה אם שילמה לנושאי המשרה.
חשוב לציין כי הפוליסה מסייגת, בין היתר, תביעות בקשר עם: נזקי גוף ו/או רכוש, אי יושר, מרמה, מעשה מכוון או זדוני וכן מחריגה הפוליסה תביעות ידועות נוספות.
הפוליסה מטילה על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי מהותי בחברה אשר עשוי להשפיע על אחריות המבטחת, ובעיקר על אירועים או נסיבות לגביהם קיים חשש שהם עלולים להוביל לתביעה נגד נושאי המשרה.
את הפוליסה ניתן להתאים לצרכי הלקוח, באמצעות השמטת חריגים מסוימים או הוספת הרחבות הנדרשות באופן ייחודי לאותו לקוח.


פונים גם לחברות קטנות ובינוניות
ל"כלל ביטוח" יש יתרון יחסי בשוק זה הן בגלל הוותק, הניסיון והמוניטין שלה והן בגלל התיק העסקי הגדול בו היא מחזיקה. בעבר התאפיינה החברה בעיקר בביטוח חברות ענק ותאגידים גדולים, היום היא מרחיבה את שירותיה גם לחברות קטנות ובינוניות ואפילו לחברות הזנק ("סטרט-אפ").


מהו היתרון היחסי של "כלל ביטוח" בתחום זה?
"כחברה מובילה בתחום, מבטחת "כלל ביטוח" דירקטורים ומנהלים במאות חברות ציבוריות ופרטיות. למעשה, אנו מבטחים כיום מיגוון רחב של גופים. החל מגופים קטנים ובינוניים, כאלה שקונים גבול אחריות של מאה אלף דולר ועד לתאגידי ענק, חברות ציבוריות ובנקים, שקונים גבול אחריות של מאות מיליוני דולרים. בנוסף, הניסיון שצברנו מאפשר לנו להכיר את השינויים שחלים בתחום ולהיערך לקראתם".


המחלקה היחידה בענף הכוללת צוות תביעות אורגני

ארנרייך מדגיש, כי "כלל ביטוח" מפעילה מחלקה ייעודית בנושא ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים. מדובר במחלקה מקצועית מאוד, שמרבית עובדיה הנם אקדמאיים מתחומי המשפטים והכלכלה, כולם עם ניסיון משמעותי בתחום הזה. המחלקה, המונה 8 עובדים, נחלקת לשני צוותים - צוות חיתום דירקטורים ונושאי משרה, בראשות אורית מנור, הכולל שלוש חתמות, צוות נוסף, בראשות עו"ד ריבי רמתי, העוסק בחיתום בנקאי וטיפול בתביעות. זהו יתרון גדול מבחינת הלקוח, מסביר ארנרייך, שצוות התביעות הוא אורגני ויושב בתוך המחלקה.
עוד מוסיף ארנרייך: "בניגוד לחברות ביטוח אחרות, שבהם מחלקת התביעות נפרדת גם פיזית וגם מערכתית ממחלקת החיתום, אצלנו צוות התביעות הוא חלק אינטגרלי מהמחלקה ולכן צוות החיתום מעורב כל הזמן במגמת התביעות ויכול להתאים את החיתום כך שיעמוד בסטנדרטיים המשתנים".

כמנהל המחלקה אביעד ארנרייך, עורך-דין במקצועו, מעורב אישית בטיפול בתביעות, מה שמשפר את רמת השירות ללקוחות. אביעד, בן 35, נשוי + 1, הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר נוסף במינהל עסקים. הוא הגיע ב- 2007 ל"כלל ביטוח" מסוכנות הביטוח "דוידוף האודן" שם שימש במשך כשלוש שנים בתפקידי ניהול שונים ועסק בביטוחי נושאי משרה ואחריות מקצועית.

כמנהל מחלקת סיכונים מיוחדים הוא חולש על שלושה תחומי ביטוח מרכזיים - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות מקצועית וביטוחים בנקאיים (ביטוח שרוכש כל בנק, שנועד לכסות נזקים שנובעים ממעילות, זיופים, מקרי שוד, הונאה, זיוף, פשעי מחשב וכו', כולל ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח למנהלים והדירקטורים בבנק).

לסיכום, ביטוח אחריות נושאי משרה אינו פוטר את נושא המשרה מאחריות אך עשוי לשחררו מהדאגה לתוצאות האפשריות של פעולותיו היומיומיות כנושא משרה בחברה. חשיבותה של הפוליסה אינה רק למקרה בו תצלח התביעה, אלא אף בשלביה הראשונים כאשר ההוצאות המשפטיות הנחוצות לצורך ההגנה גבוהות במיוחד. חומרת התביעות הפוטנציאליות וההוצאות הנדרשות לשם התמודדות עמן, גרמו לכך שההוצאה הכספית הכרוכה בביטוח זה נתפסת כיום כבלתי נמנעת.

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

פוליסת אחריות נושאי משרה: מנגנון הגנה מיטבי לדירקטור ולמנהל
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter