הנתונים תקפים לתאריך  28/03/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 

אודות עתודות הותיקה

עתודות הותיקה הינה קרן פנסיה פרטית (לא הסתדרותית) מהגדולות בישראל. הקרן הוקמה בסוף שנת 1993 כקרן פנסיה מאוזנת אקטוארית, שנתנה פתרון אלטרנטיבי לקרנות הפנסיה ההסתדרותיות שהציגו גרעונות אקטואריים שנאמדו בעשרות מיליארדי ש"ח. הקרן הינה קרן לסיכון הדדי הן למקרים של אירועים בתקופת החברות והן לאחר היציאה לפנסיה. כתוצאה מכך משתתפים כל חברי הקרן הן בסיכון למקרה פטירות ונכויות והן בסיכון תוחלת החיים לאחר גיל הפרישה
פנסיה
פנסיה
מהן האפשרויות העומדות בפני עמיתי קרן הפנסיה עתודות הותיקה להגדלת הפנסיה האישית?
פנסיה

עצמאי שהכנסתו החייבת במס היא 200,000 והוא מפקיד לקרן הותיקה סכום של 31,104 ש"ח בשנה, יהנה מחיסכון במס של כ- 9,817 ש"ח