הרכב אפיקים, דמי ניהול ועמלות - נכון ל-31.12.15

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב אפיקים 2015