דירוג

 

חברה

דירוג

תאריך עדכון

חברה מדרגת

דו"ח דירוג עדכני

 

 

 

כלל חברה לביטוח בע"מ

ilAA+ / יציב (דירוג מנפיק)
ilAA- / (חוב משני נחות)
ilAA (חוב נחות)

 

 

 

 

ilAa1 / יציב (I.F.S.R.)
ilAa2 / יציב (הון משני נחות)
ilAa3 / יציב (הון משני מורכב)

 

ספטמבר 2016

 


 

יולי 2014 

Standard & Poor’s Maalot

 

 

 

 

 

 

 

Midroog

דירוג ע"י חברת מעלות 

 

 

 

 

 

 

 
דירוג ע"י חברת מידרוג