חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל

ביום 17.02.15 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל", אשר קובע כי החל מינואר 2016 לקוח חדש המצטרף למוצר פנסיוני ישויך, כברירת מחדל, למסלול השקעה המותאם לגילו (המודל החכ"ם) ומאפשר גם ללקוחות קיימים לבחור להצטרף למסלול השקעה המותאם לגילם. בנוסף, במסגרת החוזר הותאמו שמות מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה בכל סוגי התוכניות (פנסיה, גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, ביטוח לעצמאים ותכנית חיסכון לפרט) לנוסח סטנדרטי שנקבע בחוזר, במטרה להקל על הלקוח בהשוואת מסלולי השקעה בין הגופים השונים.

 

להלן מצבת מסלולי השקעה בכל אחת מהתכניות החל מ- 01.01.2016:

 

מצבת מסלולי השקעה בפוליסות ביטוח הכוללות מרכיב חיסכון מסוג פרופיל החל מ- 01.01.2016:
 

   

שם מסלול ההשקעה החדש מ- 01.01.2016

מודל השקעות תלוי גיל

כלל- מניות

כלל- אג"ח

כלל- מסלול הלכה

כלל שקלי

כלל- אג"ח עד 15% מניות

כלל כללי

מסלול לבני 50 ומטה

מסלול לבני 50 עד 60

מסלול לבני 60 ומעלה

מסלול השקעה בסיסי למקבלי קצבה

שם מסלול השקעה קודם

חדש

חדש

חדש

חדש

כלל מנייתי

כלל אג"ח ופקדונות

כלל כהלכה (תכלת)

שקלי

כללי 1

כללי 3

פרופיל מנהלים

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

פרופיל עצמאים

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

פרט

X

X

X

V

V

V

V

V

V

V

 

לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלולי השקעה כללי 3 וכללי 2 יסגרו לשיווק למצטרפים חדשים בפרופיל מנהלים ועצמאיים. מבוטחים אשר נמצאים במסלולים אלו יישארו במסלולי ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.

 

 

מצבת מסלולי השקעה בקרן פנסיה "כלל פנסיה מקיפה" ו-"כלל פנסיה משלימה" החל מ- 01.01.2016:

 

שם מסלול ההשקעה החדש מ- 01.01.2016

מודל השקעות תלוי גיל

כלל- מניות

כלל- אג"ח

מסלול הלכה

אג"ח עד 15% מניות

מסלול לבני 50 ומטה

מסלול לבני 50 עד 60

מסלול לבני 60 ומעלה

שם מסלול השקעה קודם

חדש

חדש

חדש

חדש

חדש

חושן

ענבר

כלל פנסיה מקיפה

V

V

V

V

V

V

V

כלל פנסיה משלימה

V

V

V

X

X

X

X

 

 

לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלול השקעה ספיר ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים בקרן פנסיה מקיפה "כלל פנסיה" ומסלול ההשקעה הקיים ב"כלל פנסיה משלימה" ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים. עמיתים אשר נמצאים במסלול זה יישארו במסלול ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.

 


 

מצבת מסלולי השקעה בקופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים - קופת גמל "כלל תמר" החל מ- 01.01.2016:

 

שם מסלול ההשקעה החדש מ- 01.01.2016

מודל השקעות תלוי גיל

כלל תמר מניות

כלל תמר שקלי טווח קצר

כלל תמר אג"ח צמוד מדד

כלל תמר אג"ח

 

כלל תמר הלכה

כלל תמר שקלי

מסלול לבני 50 ומטה

מסלול לבני 50 עד 60

מסלול לבני 60 ומעלה

שם מסלול השקעה קודם

חדש

חדש

חדש

כלל תמר מניות

כלל תמר שקלי טווח קצר

כלל תמר מדד

כלל תמר אג"ח דגש איתן

כלל תמר הלכתי ("הוד")

כלל תמר שקלים

 
לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלול השקעה כלל תמר כללי ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים לקופת גמל תמר. עמיתים אשר נמצאים במסלול זה יישארו במסלול ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.
 
 
מצבת מסלולי השקעה בכלל קרן השתלמות החל מ- 01.01.2016:
שמות מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות עודכנו בהתאם להוראות חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל".
 

שם מסלול ההשקעה החדש מ- 01.01.2016

כלל השתלמות כללי

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד

כלל השתלמות מניות

כלל השתלמות שקלי טווח קצר

כלל השתלמות אג"ח

מסלול הלכה

שם מסלול השקעה קודם

כלל השתלמות כללי

כלל השתלמות מדד

כלל השתלמות מניות

כלל השתלמות שקלי טווח קצר

כלל השתלמות אג"ח

כלל השתלמות הלכתי "ארגמן"

 
 
 
 
לשאלות ותשובות לחץ כאן