איחוד חשבונות לא פעילים בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת

לעתים קרובות בעת מעבר למקום עבודה חדש, כספי הפנסיה לא ממשיכים להיות מופקדים בקרן הפנסיה שבה חסכת לפני כן, אלא נפתח לך חשבון בקרן פנסיה אחרת. מכיוון שבשוק העבודה המודרני קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, יכול להיות שכספי הפנסיה שלך מפוזרים בין מספר קרנות פנסיה.

 

על מנת לאפשר לך לרכז את כל החשבונות שרשומים לזכותך בקרנות הפנסיה תחת קורת גג אחת, דבר שיפשט עבורך את תמונת המצב לגבי היקף החיסכון ויגדיל את כוח המיקוח שלך לשיפור תנאי החיסכון הפנסיוני שלך. הליך איחוד החשבונות ייעשה בצורה אוטומטית, ללא צורך במעורבות פעילה שלך, אלא אם כן תבחר שלא לבצע אותו.

 

איך מתבצע הליך איחוד חשבונות?


תחילה נדרש לאתר את הכספים הרשומים על שמך בקרנות פנסיה בהן אתה במעמד עמית לא פעיל. תהליך האיתור יתבצע על ידי העברת פרטיך (ת.ז, תאריך לידה ותאריך פתיחת החשבון) למערכת אוטומטית לאיתור חשבונות באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. המערכת תבצע את האיתור ללא מגע יד אדם. יובהר כי הפרטים יימחקו בתום הליך איחוד החשבונות וישמשו אך ורק לאיתור חשבונות בקרנות פנסיה ולא ישמשו לצרכים אחרים.

 

אם את/ה לא מעוניין/ת שפרטיך יועברו מכיוון שאתה לא מעוניין לבצע איחוד בין החשבונות הלא פעילים שלך לבין החשבונות הפעילים שלך בקרנות הפנסיה, באפשרותך למסור לנו הודעה על כך (להלן: "הודעת סירוב"). החברה שלחה לכל עמית הודעת סירוב ייעודית בהתאם לנוסח הקבוע בחוזר באמצעות הודעת SMS או דוא"ל הכוללים לינק להודעת סירוב או מכתב שנשלח לעמית באמצעות דואר ישראל הכולל את הודעת הסירוב. 

  
 

את הודעת הסירוב יש להחזיר לחברה באחת מהדרכים הבאות בלבד:


א. העברת טופס חתום של הבקשה לכתובת הדואר רח' ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8 תל אביב 6136902
ב. העברת העתק חתום מטופס הבקשה באמצעות כתובת דוא"ל ihud@clal-ins.co.il או באמצעות פקס, שמספרו 077-5556846

 

שים לב! אם לא תעביר הודעה על כך שאת/ה לא מעוניין/ת להעביר את פרטיך האישיים לשם ביצוע איחוד החשבונות עד ליום 7.9.16, נעביר את פרטיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצרכי איתור חשבונות לא פעילים שרשומים על שמך בקרנות פנסיה.

 

לפרטים ולקבלת עותק מהודעת סירוב שנשלחה אליך ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות בטלפון שמספרו 5654* בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.