חברי הנהלה ונושאי משרה בכירים - כלל פנסיה וגמל

 

תפקיד

שם

תאריך כהונה


יו"ר דירקטוריון

 

כהן איזי

 

20.02.2013

 

מנכ"ל

 

רוזנבאום אבי

 

01.04.2015

 

מנהל כספים

 

ענת בנימין סיילס

 

03.08.2015 


אקטוארית


 קאופמן דפנה

 

28.05.2008